Välkommen till Rymling.se!

Rymling.se är startad och drivs av mig Susanne Edlund. Min goda vän Carina Sellén Berntsson är inbjuden att vara med, då vi ibland brukar samarbeta med hundsök, främst söderut i landet. Tanken med rymling.se är att kunna hjälpa och stötta dig som har en hund som rymt, både med det du kan läsa dig till på sidan, men främst genom personlig kontakt som vi anpassar efter just din hund och din situation. Vi vet att man har svårt att samla tankarna på grund av all oro när man har sin hund borta och har därför valt att lägga upp det så. Här nedan kan du läsa lite kortfattat om vilka vi är och vad vi kan hjälpa dig med.

Vi blir ofta rekommenderade och "taggade" i facebookgrupper för bortsprungna hundar och då kan det vara bra att du som ägare kan gå in här och läsa om vilka vi är och vad vi kan hjälpa dig med innan du kontaktar oss. Vi har båda stor erfarenhet av lyckade åtgärder för att snabbast möjligt fånga in en hund som rymt. Vi kan erbjuda hjälp på plats, men även ge dig värdefull kunskap och tips på distans.


Det ges ofta råd på olika media och speciellt på facebook i samband med att en hund rymt. Råden kommer mycket ofta från någon novis som läst eller hört dem i andra eller tredje hand vid något tillfälle, och kan då appliceras i helt fel situation och bli helgalet för en annan hund.


Alla hundar oavsett ras, är olika individer som kräver olika insatser och närmanden, och vi vill därför dela med oss till dig som behöver hjälp av våra egna beprövade tillvägagångssätt och åtgärder utifrån just din hund och våra samlade erfarenhet. Vi kan hjälpa dig med planering hela vägen, från hur du bäst får in observationer för att lokalicera din hund, och slutligen själva infångandet.


Resurser finns i form av olika fällor och även lösningar på att bygga en fälla samt iordningsställa större infångsthägn på plats. Vi har olika sorters Åtelkameror som kan användas som bevakning vid fällor och hägn eller vid enbart en matplats. Det är också oerhört viktigt hur en fälla placeras och prepareras för att hunden ska våga gå in i den, speciellt för en rädd och osäker hund. 


Vi arbetar ideéllt och tar inte betalt för all den tid eller det ibland krävande dygnet runt jobb som vi lägger ned i samband med att organisera hundsöket och hjälpa dig få tillbaka din hund.


OBS! Däremot om vi  hjälper till på plats och eller kör ut fällor, använder kameror mm, begär vi ersättning för bensinkostnader och andra kostnader som uppkpmmer i samband med detta.