Om Carina

Första gången jag kom i kontakt med bortsprungna hundar var då en av mina egna hundar slet sig under en promenad och var försvunnen under två dygn. Det var efter detta mitt intresse vaknade för att hjälpa till, så när en hund som blivit skrämd, av en stöt från elstängsel, nära mitt hem i början på 2018 började jag engagera mig.


Under den tiden jag hjälpte ägaren, kom jag i kontakt med några personer som hade erfarenhet av tillvägagångssätt och eget arbete med infångande, när hundar sprungit bort. Jag tog till mig av deras erfarenheter och såg vikten av hur avgörande det kan vara hur man agerar från första stund om olyckan sker. Efter detta har jag hjälpt många hundar att komma hem igen både med och utan min hund Briza, som hittat flera hundar. Även jag kan hjälpa till på plats eller på distans beroende på avståndet.


Min hund Briza, kan med hjälp av smeller (identisk lukt av det hon ska söka) hitta en hund som sitter fast, eller i västa fall har avlidit. En sökhund som Briza, som går på smeller, kan också användas till att bekräfta eller dementera en observation, för attt ex förhindra sök av hunden som rymt på fel ställe. Om hunden som rymt inte har sele och koppel på så den riskerar att fastna, eller om den hela tiden är i rörelse är det onödigt att använda sökhund. Ni kan läsa mer på facebooksidan "sök/spårhund Briza".

Briza och Carina vid eftersök av hund som verkligen utmanar dem genom att springa genom täta snår.